Doocalorie

Doocalorie เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับการคำนวนแคลอรี่ รบรวมรายการแคลอรี่ของอาหาร และการออกกำลังกายว่าควรเผาผลาญไปเท่าไหร่ และยังเพิ่มรายการจากผู้ใช้ได้เอง เ...