อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ

ภูเรือ   เป็นสถานที่ท่อเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาว เพราะภูเรือเป้นภูเขา สามารถมองเห็นวิว ทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม