สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ

สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ อยู่ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นสะพานกระจกหนา 40 เซนติเมตร รับน้ำหนักความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม...