วัดโพธาราม(วัดหลวงพ่อพระใหญ่)

วัดโพธารามหรือที่เรารู้จักคือ วัดหลวงพ่อพระใหญ่ ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นวัดที่มีเชื่อเสียงเรื่องการขอบน...