ล่องแพรอ่างเก็บน้ำพาน

ล่องแพรอ่างเก็บน้ำพาน  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ชาวบ้านจึงสร้างเป็นแพร เพื่อการท่องเที่ยว หารายได้เข้าชุมชน นักท่องเที่ย...