ริมโขงถนนข้าวเม่า

ริมโขงถนนเข้าเม้า จังหวัดบึงกาฬ เป็นเหมือนสุขภาพที่มี พื้นที่เป็นถนน สามารถปั่นจักยา วิ่ง เดิ่นออกกำลังกายได้ในช่วงเย็น ทุกวันสุกร์ เสาร์ จะมีถนนคนเดิ...