น้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกเจ็ดสี หากพูดถึงน้ำตกในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คงจะไม่แนะนำที่นี้ไม่ได้ “น้ำตกเจ็ดสี” ตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จั...