Health & Relaxing APPLICATION

0

สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ

สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ อยู่ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นสะพานกระจกหนา 40 เซนติเมตร รับน้ำหนักความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม...

0

ล่องแพรอ่างเก็บน้ำพาน

ล่องแพรอ่างเก็บน้ำพาน  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ชาวบ้านจึงสร้างเป็นแพร เพื่อการท่องเที่ยว หารายได้เข้าชุมชน นักท่องเที่ย...

0

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ. อุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธา...

0

ริมโขงถนนข้าวเม่า

ริมโขงถนนเข้าเม้า จังหวัดบึงกาฬ เป็นเหมือนสุขภาพที่มี พื้นที่เป็นถนน สามารถปั่นจักยา วิ่ง เดิ่นออกกำลังกายได้ในช่วงเย็น ทุกวันสุกร์ เสาร์ จะมีถนนคนเดิ...