Health & Relaxing APPLICATION

0

พระธาตุพนมวรวิหาร

  วัดพระธาตุพนมวรวิหาร วัดพระธาตุพนม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนม

0

พญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช พญาศรีสัตตนาคราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสการะบูชาอีแห่งของจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ถนนริมโขง หันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ซึ่งมีการสมโภชองค์พญานา...

0

วัดอารัญญบัญพต

 วัดอารัญญบัญพต วัด อารัญญบัญพต เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เส้นทางหนองคายไป อ.สังคม เป็นวัดป่าขนาดใหญ่ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผ...

0

วัดโพธาราม(วัดหลวงพ่อพระใหญ่)

วัดโพธารามหรือที่เรารู้จักคือ วัดหลวงพ่อพระใหญ่ ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นวัดที่มีเชื่อเสียงเรื่องการขอบน...

0

วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)

ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมี พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง  ภูทอก มี 2 ล...