Category: จุดชมวิว

0

หาดแห่

หาดแห่ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ของจังหวัดนครนมและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงฤดูร้อน

หาดคำสมบูรณ์

หาดคำสมบูรณ์ หาดคำสมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ อ. บึงโขงโหลง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬอีกที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม เล่นน้ำ ...

0

อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ

ภูเรือ   เป็นสถานที่ท่อเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาว เพราะภูเรือเป้นภูเขา สามารถมองเห็นวิว ทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม

0

วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)

ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมี พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง  ภูทอก มี 2 ล...