Category: จังหวัดหนองคาย

0

วัดอารัญญบัญพต

 วัดอารัญญบัญพต วัด อารัญญบัญพต เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เส้นทางหนองคายไป อ.สังคม เป็นวัดป่าขนาดใหญ่ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผ...

0

สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ

สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ อยู่ที่ อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นสะพานกระจกหนา 40 เซนติเมตร รับน้ำหนักความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม...

0

ล่องแพรอ่างเก็บน้ำพาน

ล่องแพรอ่างเก็บน้ำพาน  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ชาวบ้านจึงสร้างเป็นแพร เพื่อการท่องเที่ยว หารายได้เข้าชุมชน นักท่องเที่ย...