Category: จังหวัดบึงกาฬ

0

วัดโพธาราม(วัดหลวงพ่อพระใหญ่)

วัดโพธารามหรือที่เรารู้จักคือ วัดหลวงพ่อพระใหญ่ ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นวัดที่มีเชื่อเสียงเรื่องการขอบน...

0

วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)

ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมี พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง  ภูทอก มี 2 ล...

0

น้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกเจ็ดสี หากพูดถึงน้ำตกในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คงจะไม่แนะนำที่นี้ไม่ได้ “น้ำตกเจ็ดสี” ตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จั...

น้ำตกถ้ำฝุ่น

    น้ำตกถ้ำฝุ่น  น้ำตกถ้ำฝุ่น เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำฝุ่น บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จ.บึง...